Nájdi svoj SMER v našej 🧭 MAPE VÔNÍ 🧭

ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
 3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
 4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
 • právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 • právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
 • právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
 • právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
 • právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.
 1. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.
 2. Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínksa 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727 , aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracúvala jednorázovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenie zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia.
 3. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.
 4. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.
 5. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.
 6. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.
 7. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.
 8. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely SMS marketingu súhlasil so zasielaním SMS správ na kontaktné telefónne číslo.
 9. Osobné údaje pre SMS marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo sú poskytnuté na dobu piatich rokov.
 10. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

 Aktualizované: 29. 5. 2023 03:42

VÝKONOVÉ COOKIES

Tieto súbory cookie sa používajú na zhromažďovanie štatistických informácií o používaní našich webových stránok, ktoré sa tiež nazývajú analytické súbory cookie. Tieto údaje používame na optimalizáciu výkonu a webových stránok.

FUNKČNÉ COOKIES

Tieto stránky cookie umožňujú návštevníkom našich webových stránok viac funkcií. Tieto cookies môžu byť nastavené našimi externými poskytovateľmi služieb alebo našou vlastnou webovou stránkou. Pri akceptovaní tejto kategórie sa môžu, ale nemusia aktivovať nasledujúce funkcie.- Služby živého chatu- Sledovanie online videí- Tlačidlá na zdieľanie v sociálnych médiách- Prihlásenie na našu webovú stránku pomocou sociálnych médií

REKLAMA / SLEDOVANIE COOKIES

Tieto stránky cookie sú nastavené externými reklamnými partnermi a používajú sa na profilovanie a sledovanie údajov na viacerých webových stránkach. Ak tieto cookies akceptujete, môžeme na základe vášho používateľského profilu a preferencií zobrazovať naše reklamy na iných webových stránkach. Tieto cookies tiež ukladajú údaje o tom, koľko návštevníkov videlo alebo kliklo na naše reklamy, aby sme mohli optimalizovať reklamné kampane.

NEZARADENÁ

Tieto súbory cookie sa stále nachádzajú v procese klasifikácie. Ukážu sa v jednej z nasledujúcich kategórií; Potrebné, výkonné, funkčné alebo reklamné.

AKO MÔŽEM VYPNÚŤ ALEBO ODSTRÁNIŤ COOKIES?

Môžete sa rozhodnúť zrušiť všetky, ale potrebné súbory cookie. V nastaveniach prehľadávača môžete zmeniť nastavenia, aby ste zabezpečili zablokovanie súborov cookie. Väčšina prehliadačov vám poskytuje vysvetlenie, ako to urobiť v takzvanej „funkcii pomocníka“. Ak však zablokujete súbory cookie, je možné, že nebudete môcť využívať všetky technické vlastnosti, ktoré naša webová stránka ponúka, a môže to negatívne ovplyvniť vaše používateľské prostredie.

Uľahčili sme správu vašich súhlasov.

Toto je vaše jedinečné ID:

3ef45782-c911-4360-82f3-6068a18648f0

Ak si chcete pozrieť audit súhlasu, kontaktujte správcu webových stránok.

Vaša posledná zmena súhlasu bola zaregistrovaná na: 2. 1. 2023 07:36

SÚBORY COOKIE, KTORÉ POUŽÍVAME NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKACH

Aktualizované: 29. 5. 2023 03:42

POTREBNÝ

Názov účel Doménové meno Čas vypršania platnosti Poskytovateľ Typ
cart Tento súbor cookie všeobecne poskytuje Shopify a používa sa v súvislosti s platbou. www.parfemplus.sk mesiac Cookie
cookiefirst-consent Tento súbor cookie ukladá vaše preferencie súborov cookie pre tento web. Môžete ich zmeniť alebo svoj súhlas ľahko odvolať. parfemplus.sk rok Cookie First Cookie
cookiefirst-consent Tento súbor cookie ukladá vaše preferencie súborov cookie pre tento web. Môžete ich zmeniť alebo svoj súhlas ľahko odvolať. parfemplus.sk Trvalé Cookie First Local storage
cookiefirst-id Tento súbor cookie obsahuje vaše jedinečné ID, aby spoločnosť CookieFirst mohla identifikovať jedinečných návštevníkov tejto webovej stránky. parfemplus.sk Trvalé Cookie First Local storage

VÝKON

Názov účel Doménové meno Čas vypršania platnosti Poskytovateľ Typ
_ga Zaregistruje jedinečné ID návštevníka webovej stránky, ktoré sleduje, ako návštevník webovú stránku používa. Údaje sa používajú na štatistiku. .parfemplus.sk 2 roky Google Inc. Cookie
_ga_******** Tento súbor cookie ukladá jedinečné ID návštevníka webovej stránky, ktorý sleduje, ako návštevník webovú stránku používa. Údaje sa používajú na štatistiku. .parfemplus.sk 2 roky Google LLC Cookie
_gat_UA-**** Súbor cookie _gat_UA je variáciou súboru cookie _gat služby Google Analytics. Používa sa na obmedzenie zberu údajov na webových stránkach s vysokou návštevnosťou. Súbor cookie je nastavený kódom sledovania Google Analytics a obsahuje jedinečné ID účtu sledovania alebo webovej stránky, na ktoré sa vzťahuje. Súbor cookie _gat_UA sa zvyčajne používa na zníženie miery žiadostí, čo znamená, že obmedzuje množstvo údajov, ktoré môže služba Google Analytics zhromaždiť z webových stránok. .parfemplus.sk minúta Google LLC Cookie
_gid Zaregistruje jedinečné ID návštevníka webovej stránky, ktoré sleduje, ako návštevník webovú stránku používa. Údaje sa používajú na štatistiku. .parfemplus.sk deň Google Inc. Cookie
_hjAbsoluteSessionInProgress Tento súbor cookie nastavuje Hotjar na účely výkonu a analýzy. .parfemplus.sk 30 minút Cookie
_hjFirstSeen Tento súbor cookie nastavuje Hotjar na účely výkonu a analýzy. .parfemplus.sk 30 minút Cookie
_hjSession_****** Súbor cookie, ktorý obsahuje údaje o aktuálnej relácii. Z toho vyplýva, že následné požiadavky v rámci okna relácie budú priradené tej istej relácii Hotjar. .parfemplus.sk 30 minút Hotjar Ltd Cookie
_hjSessionUser_****** Súbor cookie Hotjar, ktorý sa nastaví, keď sa používateľ prvýkrát dostane na stránku so skriptom Hotjar. Používa sa na zachovanie ID používateľa Hotjar, jedinečného pre danú stránku v prehliadači. To zaisťuje, že správanie pri nasledujúcich návštevách tej istej stránky bude priradené rovnakému ID používateľa. .parfemplus.sk rok Hotjar Ltd Cookie
_lb Tento súbor cookie sa nastavuje v súvislosti s analýzou správania pri hľadaní .parfemplus.sk Zasadania Cookie
_sp_ses.***** Používa sa na identifikáciu, či je používateľ v aktívnej relácii na stránke alebo či ide o novú reláciu používateľa (t. j. súbor cookie neexistuje alebo jeho platnosť vypršala). www.parfemplus.sk 30 minút Snowplow Analytics Limited Cookie
A3 Tento súbor cookie používa Auth0 na účely autentifikácie. .yahoo.com rok Cookie
uid Tento súbor cookie nastavuje jedinečné vygenerované ID používateľa a zhromažďuje údaje o používaní webových stránok. Tieto údaje môžu byť zaslané tretím stranám na analýzu a vykazovanie. .criteo.com rok Cookie

FUNKČNÉ

Názov účel Doménové meno Čas vypršania platnosti Poskytovateľ Typ
_sp_id.***** Ukladá informácie o používateľovi, ktoré sa vytvoria, keď používateľ prvýkrát navštívi stránku, a aktualizujú sa pri ďalších návštevách. Používa sa na identifikáciu používateľov a sledovanie aktivity používateľov v rámci domény. Tento súbor cookie ukladá jedinečný identifikátor pre každého používateľa, jedinečný identifikátor aktuálnej relácie používateľa, počet návštev, ktoré používateľ vykonal na stránke, časovú pečiatku prvej návštevy používateľa, časovú pečiatku ich predchádzajúcej návštevy a časovú pečiatku ich aktuálna návšteva, odkazy na predchádzajúcu reláciu a prvú udalosť v aktuálnej relácii a index poslednej udalosti v relácii. www.parfemplus.sk 2 roky Snowplow Analytics Limited Cookie
AWSALBCORS AWSALBCORS je súbor cookie, ktorý používa Amazon Web Services (AWS) na distribúciu zaťaženia prenosom medzi viaceré servery. Ide o súbor cookie zo služby „Application Load Balancer“ (ALB) AWS. match.sharethrough.com 7 dní Amazon Cookie
PAPVisitorId Tento súbor cookie patrí do pridruženého systému. Sleduje pôvod návštevy a v prípade predaja uplatňuje príslušnú províziu. .www.parfemplus.sk rok Cookie
PAPVisitorId Tento súbor cookie patrí do pridruženého systému. Sleduje pôvod návštevy a v prípade predaja uplatňuje príslušnú províziu. .parfemplus.sk rok Cookie
PAPVisitorId Tento súbor cookie patrí do pridruženého systému. Sleduje pôvod návštevy a v prípade predaja uplatňuje príslušnú províziu. .dognet.sk rok Cookie
ssupp.vid Je nevyhnutné, aby chatbox fungoval na webových stránkach. www.parfemplus.sk 6 mesiacov Cookie
ssupp.visits Identifikuje webovú stránku, ktorú naposledy navštívil používateľ. Vytvára lepšiu funkčnosť chatu. www.parfemplus.sk 6 mesiacov Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE Tento súbor cookie umožňuje službe Youtube skontrolovať využitie šírky pásma. .youtube.com 6 mesiacov Youtube (Google Inc.) Cookie

REKLAMA

Názov účel Doménové meno Čas vypršania platnosti Poskytovateľ Typ
_fbp Tento súbor cookie používa Facebook na reklamné účely a sledovanie konverzií. .parfemplus.sk 3 mesiace Spoločnosť Meta Inc Cookie
_gcl_au Tento súbor cookie nastavuje služba Google Adsense na experimenty s inzerciou na viacerých webových stránkach. .parfemplus.sk 3 mesiace Cookie
_p_hfp_client_id Tento súbor cookie je nastavený na poskytovanie informačného kanála Instagram. .apps.elfsight.com pár sekúnd Cookie
am_tokens Tento súbor cookie sa používa na reklamné účely. exchange.mediavine.com 14 dní Cookie
am_tokens_eu-v1 Používateľom sa zobrazuje relevantný obsah a reklamy. Túto službu poskytuje reklamné centrum tretej strany, ktoré inzerentom uľahčuje ponúkanie cien v reálnom čase. exchange.mediavine.com 14 dní Cookie
anj Tento súbor cookie obsahuje údaje naznačujúce, či sa ID súboru cookie synchronizuje s partnerom AppNexus. .adnxs.com 3 mesiace Cookie
browser_data Tento súbor cookie je nastavený spoločnosťou criteo na sledovanie používateľa. .dnacdn.net rok --- Cookie
c Infraštruktúra inzercie BidSwitch .bidswitch.net rok Cookie
callback Zhromažďuje údaje o správaní návštevníkov z viacerých webov s cieľom zobrazovať relevantnejšie reklamy - To tiež umožňuje webovým stránkam obmedziť počet zobrazení rovnakej reklamy návštevníkom. .id5-sync.com 5 minút ID5 Cookie
car Zaznamenáva jedinečný identifikátor, ktorý identifikuje zariadenie vracajúceho sa používateľa. ID sa používa pre cielené reklamy. .id5-sync.com 5 minút ID5 Cookie
cf Zaznamenáva jedinečný identifikátor, ktorý identifikuje zariadenie vracajúceho sa používateľa. ID sa používa pre cielené reklamy. .id5-sync.com 5 minút ID5 Cookie
cip Zaznamenáva jedinečný identifikátor, ktorý identifikuje zariadenie vracajúceho sa používateľa. ID sa používa pre cielené reklamy. .id5-sync.com 5 minút ID5 Cookie
CMID Používa sa na prispôsobenú reklamu a retargeting. .casalemedia.com rok Cookie
CMPRO Tento súbor cookie sleduje správanie používateľov na rôznych webových stránkach s cieľom poskytovať lepšiu reklamu. .casalemedia.com 3 mesiace Cookie
CMPS Sleduje správanie používateľov na tomto webe a poskytuje tak personalizovanú reklamu. .casalemedia.com 3 mesiace Cookie
cnac Zaznamenáva jedinečný identifikátor, ktorý identifikuje zariadenie vracajúceho sa používateľa. ID sa používa pre cielené reklamy. .id5-sync.com 5 minút ID5 Cookie
criteo Toto je súbor cookie Criteo, ktorý sa používa na identifikáciu návštevníka naprieč návštevami a zariadeniami. To umožňuje webovej stránke prezentovať návštevníkovi relevantnú reklamu - Službu poskytujú reklamné centrá tretích strán, ktoré inzerentom uľahčujú ponúkanie cien v reálnom čase. exchange.mediavine.com 14 dní Cookie
cto_bundle Tento súbor cookie sa používa na reklamné účely a sledovanie konverzií. parfemplus.sk Trvalé Criteo Local storage
cto_bundle Tento súbor cookie je nastavený spoločnosťou criteo na sledovanie používateľa. .parfemplus.sk rok Cookie
demdex Tento súbor cookie nastavuje program Adobe Audience Manger na vykonávanie funkcií, ako je identifikácia návštevníka, synchronizácia ID, segmentácia, profilovanie používateľov a analýza. .demdex.net 6 mesiacov Cookie
dpm Adobe Audience Manager - platforma na správu údajov používa tento súbor cookie na zaznamenávanie informácií o synchronizácii ID. .dpm.demdex.net 6 mesiacov Cookie
gdpr Určuje, či návštevník prijal súbory cookie. To zaisťuje, že sa okno povolení súborov cookie už pri ďalšej návšteve webovej stránky znova nezobrazí. .id5-sync.com 5 minút ID5 Cookie
IDE Cookie od spoločnosti Double Click (Google), ktorá nám pomáha analyzovať a optimalizovať naše reklamné kampane. .doubleclick.net rok Cookie
IDSYNC Tento súbor cookie ukladá informácie o tom, ako návštevník používa webovú stránku a ktoré reklamy videl alebo na ktoré klikol predtým, ako navštívi túto webovú stránku. .analytics.yahoo.com rok Cookie
m Tento súbor cookie sa nastavuje na reklamné účely. m.stripe.com 2 roky Cookie
mv_tokens Súbor cookie tretej strany nastavený v súvislosti s reklamnou službou Criteo. exchange.mediavine.com 14 dní Cookie
mv_tokens_eu-v1 Súbor cookie tretej strany nastavený v súvislosti s reklamnou službou Criteo. exchange.mediavine.com 14 dní Cookie
test_cookie Tento súbor cookie nastavuje spoločnosť DoubleClick (ktorú vlastní spoločnosť Google) s cieľom zistiť, či prehliadač návštevníka webu podporuje súbory cookie. .doubleclick.net 15 minút Cookie
tuuid Registruje, či používateľ súhlasil s používaním súborov cookie. .bidswitch.net rok Cookie
tuuid Registruje, či používateľ súhlasil s používaním súborov cookie. .360yield.com 3 mesiace Cookie
tuuid_lu Obsahuje jedinečné ID návštevníka, pomocou ktorého môže Bidswitch.com sledovať návštevníka na viacerých webových stránkach. To umožňuje portálu Bidswitch.com optimalizovať relevantnosť reklám a zabezpečiť, aby si návštevník nevidel viackrát tie isté reklamy. .bidswitch.net rok Cookie
tuuid_lu Obsahuje jedinečné ID návštevníka, pomocou ktorého môže Bidswitch.com sledovať návštevníka na viacerých webových stránkach. To umožňuje portálu Bidswitch.com optimalizovať relevantnosť reklám a zabezpečiť, aby si návštevník nevidel viackrát tie isté reklamy. .360yield.com 3 mesiace Cookie
um 360 reklamná platforma Polaris .360yield.com 3 mesiace Cookie
umeh Tieto cookies sa používajú na zaznamenanie správania sa surfujúcich návštevníkov a na poskytovanie relevantných reklám. .360yield.com 3 mesiace Cookie
uuid2 Tento súbor cookie umožňuje cielenú reklamu prostredníctvom platformy AppNexus - zhromažďuje anonymné údaje o IP adresách zobrazení reklám, zobrazeniach stránok a ďalších údajoch. .adnxs.com 3 mesiace Cookie
YSC Zaregistruje jedinečný identifikátor, ktorý umožňuje štatistiku videí, ktoré používateľ YouTube videl. .youtube.com Zasadania Cookie

NEZARADENÁ

Názov účel Doménové meno Čas vypršania platnosti Poskytovateľ Typ
1-43c2cd496486bcc27217c3e790fb4088www.parfemplus.skecwshown Tento súbor cookie ešte nedostal popis. Náš tím pracuje na poskytovaní ďalších informácií. www.parfemplus.sk rok Cookie
611d920f77afe128d59b81cc405dfbb4 Tento súbor cookie ešte nedostal popis. Náš tím pracuje na poskytovaní ďalších informácií. www.parfemplus.sk Zasadania Cookie
_cs Tento súbor cookie ešte nedostal popis. Náš tím pracuje na poskytovaní ďalších informácií. www.parfemplus.sk rok Cookie
_hjIncludedInSessionSample_2994472 Tento súbor cookie ešte nedostal popis. Náš tím pracuje na poskytovaní ďalších informácií. .parfemplus.sk 2 minúty Cookie
ecsession1-43c2cd496486bcc27217c3e790fb4088 Tento súbor cookie ešte nedostal popis. Náš tím pracuje na poskytovaní ďalších informácií. www.parfemplus.sk deň Cookie
ecvisits1-43c2cd496486bcc27217c3e790fb4088 Tento súbor cookie ešte nedostal popis. Náš tím pracuje na poskytovaní ďalších informácií. www.parfemplus.sk rok Cookie
ecWidgetSecondsSpent Tento súbor cookie ešte nedostal popis. Náš tím pracuje na poskytovaní ďalších informácií. parfemplus.sk Trvalé Local storage
glm_usr Tento súbor cookie ešte nedostal popis. Náš tím pracuje na poskytovaní ďalších informácií. .glami.sk rok Cookie
glm_usr_tmp Tento súbor cookie ešte nedostal popis. Náš tím pracuje na poskytovaní ďalších informácií. .glami.sk rok Cookie
gp_e Tento súbor cookie ešte nedostal popis. Náš tím pracuje na poskytovaní ďalších informácií. .parfemplus.sk mesiac Cookie
gp_s Tento súbor cookie ešte nedostal popis. Náš tím pracuje na poskytovaní ďalších informácií. .parfemplus.sk mesiac Cookie
login_admin_lang_code Tento súbor cookie ešte nedostal popis. Náš tím pracuje na poskytovaní ďalších informácií. www.parfemplus.sk deň Cookie
mbfcookie[lang] Tento súbor cookie ešte nedostal popis. Náš tím pracuje na poskytovaní ďalších informácií. www.parfemplus.sk mesiac Cookie
PAPVisitorId Tento súbor cookie ešte nedostal popis. Náš tím pracuje na poskytovaní ďalších informácií. parfemplus.sk Trvalé Local storage
snowplowOutQueue_ecotrack_cf_get Tento súbor cookie ešte nedostal popis. Náš tím pracuje na poskytovaní ďalších informácií. parfemplus.sk Trvalé Local storage
sphf_filter Tento súbor cookie ešte nedostal popis. Náš tím pracuje na poskytovaní ďalších informácií. www.parfemplus.sk Zasadania Cookie
ssupp_5605dd2f81279daf676e926a9d5545310da2b26a Tento súbor cookie ešte nedostal popis. Náš tím pracuje na poskytovaní ďalších informácií. parfemplus.sk Trvalé Local storage
themeColor Tento súbor cookie ešte nedostal popis. Náš tím pracuje na poskytovaní ďalších informácií. www.parfemplus.sk Zasadania Cookie
tv_UICR Tento súbor cookie ešte nedostal popis. Náš tím pracuje na poskytovaní ďalších informácií. .tremorhub.com mesiac Cookie
tvid Tento súbor cookie ešte nedostal popis. Náš tím pracuje na poskytovaní ďalších informácií. .tremorhub.com rok Cookie
This cookie policy has been created and updated by CookieFirst.com.
 
SÚBORY COOKIE, KTORÉ POUŽÍVAME NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKACH

Aktualizované: 29. 5. 2023 03:42

POTREBNÝ

Názov účel Doménové meno Čas vypršania platnosti Poskytovateľ Typ
cart Tento súbor cookie všeobecne poskytuje Shopify a používa sa v súvislosti s platbou. www.parfemplus.sk mesiac Cookie
cookiefirst-consent Tento súbor cookie ukladá vaše preferencie súborov cookie pre tento web. Môžete ich zmeniť alebo svoj súhlas ľahko odvolať. parfemplus.sk rok Cookie First Cookie
cookiefirst-consent Tento súbor cookie ukladá vaše preferencie súborov cookie pre tento web. Môžete ich zmeniť alebo svoj súhlas ľahko odvolať. parfemplus.sk Trvalé Cookie First Local storage
cookiefirst-id Tento súbor cookie obsahuje vaše jedinečné ID, aby spoločnosť CookieFirst mohla identifikovať jedinečných návštevníkov tejto webovej stránky. parfemplus.sk Trvalé Cookie First Local storage

VÝKON

Názov účel Doménové meno Čas vypršania platnosti Poskytovateľ Typ
_ga Zaregistruje jedinečné ID návštevníka webovej stránky, ktoré sleduje, ako návštevník webovú stránku používa. Údaje sa používajú na štatistiku. .parfemplus.sk 2 roky Google Inc. Cookie
_ga_******** Tento súbor cookie ukladá jedinečné ID návštevníka webovej stránky, ktorý sleduje, ako návštevník webovú stránku používa. Údaje sa používajú na štatistiku. .parfemplus.sk 2 roky Google LLC Cookie
_gat_UA-**** Súbor cookie _gat_UA je variáciou súboru cookie _gat služby Google Analytics. Používa sa na obmedzenie zberu údajov na webových stránkach s vysokou návštevnosťou. Súbor cookie je nastavený kódom sledovania Google Analytics a obsahuje jedinečné ID účtu sledovania alebo webovej stránky, na ktoré sa vzťahuje. Súbor cookie _gat_UA sa zvyčajne používa na zníženie miery žiadostí, čo znamená, že obmedzuje množstvo údajov, ktoré môže služba Google Analytics zhromaždiť z webových stránok. .parfemplus.sk minúta Google LLC Cookie
_gid Zaregistruje jedinečné ID návštevníka webovej stránky, ktoré sleduje, ako návštevník webovú stránku používa. Údaje sa používajú na štatistiku. .parfemplus.sk deň Google Inc. Cookie
_hjAbsoluteSessionInProgress Tento súbor cookie nastavuje Hotjar na účely výkonu a analýzy. .parfemplus.sk 30 minút Cookie
_hjFirstSeen Tento súbor cookie nastavuje Hotjar na účely výkonu a analýzy. .parfemplus.sk 30 minút Cookie
_hjSession_****** Súbor cookie, ktorý obsahuje údaje o aktuálnej relácii. Z toho vyplýva, že následné požiadavky v rámci okna relácie budú priradené tej istej relácii Hotjar. .parfemplus.sk 30 minút Hotjar Ltd Cookie
_hjSessionUser_****** Súbor cookie Hotjar, ktorý sa nastaví, keď sa používateľ prvýkrát dostane na stránku so skriptom Hotjar. Používa sa na zachovanie ID používateľa Hotjar, jedinečného pre danú stránku v prehliadači. To zaisťuje, že správanie pri nasledujúcich návštevách tej istej stránky bude priradené rovnakému ID používateľa. .parfemplus.sk rok Hotjar Ltd Cookie
_lb Tento súbor cookie sa nastavuje v súvislosti s analýzou správania pri hľadaní .parfemplus.sk Zasadania Cookie
_sp_ses.***** Používa sa na identifikáciu, či je používateľ v aktívnej relácii na stránke alebo či ide o novú reláciu používateľa (t. j. súbor cookie neexistuje alebo jeho platnosť vypršala). www.parfemplus.sk 30 minút Snowplow Analytics Limited Cookie
A3 Tento súbor cookie používa Auth0 na účely autentifikácie. .yahoo.com rok Cookie
uid Tento súbor cookie nastavuje jedinečné vygenerované ID používateľa a zhromažďuje údaje o používaní webových stránok. Tieto údaje môžu byť zaslané tretím stranám na analýzu a vykazovanie. .criteo.com rok Cookie

FUNKČNÉ

Názov účel Doménové meno Čas vypršania platnosti Poskytovateľ Typ
_sp_id.***** Ukladá informácie o používateľovi, ktoré sa vytvoria, keď používateľ prvýkrát navštívi stránku, a aktualizujú sa pri ďalších návštevách. Používa sa na identifikáciu používateľov a sledovanie aktivity používateľov v rámci domény. Tento súbor cookie ukladá jedinečný identifikátor pre každého používateľa, jedinečný identifikátor aktuálnej relácie používateľa, počet návštev, ktoré používateľ vykonal na stránke, časovú pečiatku prvej návštevy používateľa, časovú pečiatku ich predchádzajúcej návštevy a časovú pečiatku ich aktuálna návšteva, odkazy na predchádzajúcu reláciu a prvú udalosť v aktuálnej relácii a index poslednej udalosti v relácii. www.parfemplus.sk 2 roky Snowplow Analytics Limited Cookie
AWSALBCORS AWSALBCORS je súbor cookie, ktorý používa Amazon Web Services (AWS) na distribúciu zaťaženia prenosom medzi viaceré servery. Ide o súbor cookie zo služby „Application Load Balancer“ (ALB) AWS. match.sharethrough.com 7 dní Amazon Cookie
PAPVisitorId Tento súbor cookie patrí do pridruženého systému. Sleduje pôvod návštevy a v prípade predaja uplatňuje príslušnú províziu. .www.parfemplus.sk rok Cookie
PAPVisitorId Tento súbor cookie patrí do pridruženého systému. Sleduje pôvod návštevy a v prípade predaja uplatňuje príslušnú províziu. .parfemplus.sk rok Cookie
PAPVisitorId Tento súbor cookie patrí do pridruženého systému. Sleduje pôvod návštevy a v prípade predaja uplatňuje príslušnú províziu. .dognet.sk rok Cookie
ssupp.vid Je nevyhnutné, aby chatbox fungoval na webových stránkach. www.parfemplus.sk 6 mesiacov Cookie
ssupp.visits Identifikuje webovú stránku, ktorú naposledy navštívil používateľ. Vytvára lepšiu funkčnosť chatu. www.parfemplus.sk 6 mesiacov Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE Tento súbor cookie umožňuje službe Youtube skontrolovať využitie šírky pásma. .youtube.com 6 mesiacov Youtube (Google Inc.) Cookie

REKLAMA

Názov účel Doménové meno Čas vypršania platnosti Poskytovateľ Typ
_fbp Tento súbor cookie používa Facebook na reklamné účely a sledovanie konverzií. .parfemplus.sk 3 mesiace Spoločnosť Meta Inc Cookie
_gcl_au Tento súbor cookie nastavuje služba Google Adsense na experimenty s inzerciou na viacerých webových stránkach. .parfemplus.sk 3 mesiace Cookie
_p_hfp_client_id Tento súbor cookie je nastavený na poskytovanie informačného kanála Instagram. .apps.elfsight.com pár sekúnd Cookie
am_tokens Tento súbor cookie sa používa na reklamné účely. exchange.mediavine.com 14 dní Cookie
am_tokens_eu-v1 Používateľom sa zobrazuje relevantný obsah a reklamy. Túto službu poskytuje reklamné centrum tretej strany, ktoré inzerentom uľahčuje ponúkanie cien v reálnom čase. exchange.mediavine.com 14 dní Cookie
anj Tento súbor cookie obsahuje údaje naznačujúce, či sa ID súboru cookie synchronizuje s partnerom AppNexus. .adnxs.com 3 mesiace Cookie
browser_data Tento súbor cookie je nastavený spoločnosťou criteo na sledovanie používateľa. .dnacdn.net rok --- Cookie
c Infraštruktúra inzercie BidSwitch .bidswitch.net rok Cookie
callback Zhromažďuje údaje o správaní návštevníkov z viacerých webov s cieľom zobrazovať relevantnejšie reklamy - To tiež umožňuje webovým stránkam obmedziť počet zobrazení rovnakej reklamy návštevníkom. .id5-sync.com 5 minút ID5 Cookie
car Zaznamenáva jedinečný identifikátor, ktorý identifikuje zariadenie vracajúceho sa používateľa. ID sa používa pre cielené reklamy. .id5-sync.com 5 minút ID5 Cookie
cf Zaznamenáva jedinečný identifikátor, ktorý identifikuje zariadenie vracajúceho sa používateľa. ID sa používa pre cielené reklamy. .id5-sync.com 5 minút ID5 Cookie
cip Zaznamenáva jedinečný identifikátor, ktorý identifikuje zariadenie vracajúceho sa používateľa. ID sa používa pre cielené reklamy. .id5-sync.com 5 minút ID5 Cookie
CMID Používa sa na prispôsobenú reklamu a retargeting. .casalemedia.com rok Cookie
CMPRO Tento súbor cookie sleduje správanie používateľov na rôznych webových stránkach s cieľom poskytovať lepšiu reklamu. .casalemedia.com 3 mesiace Cookie
CMPS Sleduje správanie používateľov na tomto webe a poskytuje tak personalizovanú reklamu. .casalemedia.com 3 mesiace Cookie
cnac Zaznamenáva jedinečný identifikátor, ktorý identifikuje zariadenie vracajúceho sa používateľa. ID sa používa pre cielené reklamy. .id5-sync.com 5 minút ID5 Cookie
criteo Toto je súbor cookie Criteo, ktorý sa používa na identifikáciu návštevníka naprieč návštevami a zariadeniami. To umožňuje webovej stránke prezentovať návštevníkovi relevantnú reklamu - Službu poskytujú reklamné centrá tretích strán, ktoré inzerentom uľahčujú ponúkanie cien v reálnom čase. exchange.mediavine.com 14 dní Cookie
cto_bundle Tento súbor cookie sa používa na reklamné účely a sledovanie konverzií. parfemplus.sk Trvalé Criteo Local storage
cto_bundle Tento súbor cookie je nastavený spoločnosťou criteo na sledovanie používateľa. .parfemplus.sk rok Cookie
demdex Tento súbor cookie nastavuje program Adobe Audience Manger na vykonávanie funkcií, ako je identifikácia návštevníka, synchronizácia ID, segmentácia, profilovanie používateľov a analýza. .demdex.net 6 mesiacov Cookie
dpm Adobe Audience Manager - platforma na správu údajov používa tento súbor cookie na zaznamenávanie informácií o synchronizácii ID. .dpm.demdex.net 6 mesiacov Cookie
gdpr Určuje, či návštevník prijal súbory cookie. To zaisťuje, že sa okno povolení súborov cookie už pri ďalšej návšteve webovej stránky znova nezobrazí. .id5-sync.com 5 minút ID5 Cookie
IDE Cookie od spoločnosti Double Click (Google), ktorá nám pomáha analyzovať a optimalizovať naše reklamné kampane. .doubleclick.net rok Cookie
IDSYNC Tento súbor cookie ukladá informácie o tom, ako návštevník používa webovú stránku a ktoré reklamy videl alebo na ktoré klikol predtým, ako navštívi túto webovú stránku. .analytics.yahoo.com rok Cookie
m Tento súbor cookie sa nastavuje na reklamné účely. m.stripe.com 2 roky Cookie
mv_tokens Súbor cookie tretej strany nastavený v súvislosti s reklamnou službou Criteo. exchange.mediavine.com 14 dní Cookie
mv_tokens_eu-v1 Súbor cookie tretej strany nastavený v súvislosti s reklamnou službou Criteo. exchange.mediavine.com 14 dní Cookie
test_cookie Tento súbor cookie nastavuje spoločnosť DoubleClick (ktorú vlastní spoločnosť Google) s cieľom zistiť, či prehliadač návštevníka webu podporuje súbory cookie. .doubleclick.net 15 minút Cookie
tuuid Registruje, či používateľ súhlasil s používaním súborov cookie. .bidswitch.net rok Cookie
tuuid Registruje, či používateľ súhlasil s používaním súborov cookie. .360yield.com 3 mesiace Cookie
tuuid_lu Obsahuje jedinečné ID návštevníka, pomocou ktorého môže Bidswitch.com sledovať návštevníka na viacerých webových stránkach. To umožňuje portálu Bidswitch.com optimalizovať relevantnosť reklám a zabezpečiť, aby si návštevník nevidel viackrát tie isté reklamy. .bidswitch.net rok Cookie
tuuid_lu Obsahuje jedinečné ID návštevníka, pomocou ktorého môže Bidswitch.com sledovať návštevníka na viacerých webových stránkach. To umožňuje portálu Bidswitch.com optimalizovať relevantnosť reklám a zabezpečiť, aby si návštevník nevidel viackrát tie isté reklamy. .360yield.com 3 mesiace Cookie
um 360 reklamná platforma Polaris .360yield.com 3 mesiace Cookie
umeh Tieto cookies sa používajú na zaznamenanie správania sa surfujúcich návštevníkov a na poskytovanie relevantných reklám. .360yield.com 3 mesiace Cookie
uuid2 Tento súbor cookie umožňuje cielenú reklamu prostredníctvom platformy AppNexus - zhromažďuje anonymné údaje o IP adresách zobrazení reklám, zobrazeniach stránok a ďalších údajoch. .adnxs.com 3 mesiace Cookie
YSC Zaregistruje jedinečný identifikátor, ktorý umožňuje štatistiku videí, ktoré používateľ YouTube videl. .youtube.com Zasadania Cookie

NEZARADENÁ

Názov účel Doménové meno Čas vypršania platnosti Poskytovateľ Typ
1-43c2cd496486bcc27217c3e790fb4088www.parfemplus.skecwshown Tento súbor cookie ešte nedostal popis. Náš tím pracuje na poskytovaní ďalších informácií. www.parfemplus.sk rok Cookie
611d920f77afe128d59b81cc405dfbb4 Tento súbor cookie ešte nedostal popis. Náš tím pracuje na poskytovaní ďalších informácií. www.parfemplus.sk Zasadania Cookie
_cs Tento súbor cookie ešte nedostal popis. Náš tím pracuje na poskytovaní ďalších informácií. www.parfemplus.sk rok Cookie
_hjIncludedInSessionSample_2994472 Tento súbor cookie ešte nedostal popis. Náš tím pracuje na poskytovaní ďalších informácií. .parfemplus.sk 2 minúty Cookie
ecsession1-43c2cd496486bcc27217c3e790fb4088 Tento súbor cookie ešte nedostal popis. Náš tím pracuje na poskytovaní ďalších informácií. www.parfemplus.sk deň Cookie
ecvisits1-43c2cd496486bcc27217c3e790fb4088 Tento súbor cookie ešte nedostal popis. Náš tím pracuje na poskytovaní ďalších informácií. www.parfemplus.sk rok Cookie
ecWidgetSecondsSpent Tento súbor cookie ešte nedostal popis. Náš tím pracuje na poskytovaní ďalších informácií. parfemplus.sk Trvalé Local storage
glm_usr Tento súbor cookie ešte nedostal popis. Náš tím pracuje na poskytovaní ďalších informácií. .glami.sk rok Cookie
glm_usr_tmp Tento súbor cookie ešte nedostal popis. Náš tím pracuje na poskytovaní ďalších informácií. .glami.sk rok Cookie
gp_e Tento súbor cookie ešte nedostal popis. Náš tím pracuje na poskytovaní ďalších informácií. .parfemplus.sk mesiac Cookie
gp_s Tento súbor cookie ešte nedostal popis. Náš tím pracuje na poskytovaní ďalších informácií. .parfemplus.sk mesiac Cookie
login_admin_lang_code Tento súbor cookie ešte nedostal popis. Náš tím pracuje na poskytovaní ďalších informácií. www.parfemplus.sk deň Cookie
mbfcookie[lang] Tento súbor cookie ešte nedostal popis. Náš tím pracuje na poskytovaní ďalších informácií. www.parfemplus.sk mesiac Cookie
PAPVisitorId Tento súbor cookie ešte nedostal popis. Náš tím pracuje na poskytovaní ďalších informácií. parfemplus.sk Trvalé Local storage
snowplowOutQueue_ecotrack_cf_get Tento súbor cookie ešte nedostal popis. Náš tím pracuje na poskytovaní ďalších informácií. parfemplus.sk Trvalé Local storage
sphf_filter Tento súbor cookie ešte nedostal popis. Náš tím pracuje na poskytovaní ďalších informácií. www.parfemplus.sk Zasadania Cookie
ssupp_5605dd2f81279daf676e926a9d5545310da2b26a Tento súbor cookie ešte nedostal popis. Náš tím pracuje na poskytovaní ďalších informácií. parfemplus.sk Trvalé Local storage
themeColor Tento súbor cookie ešte nedostal popis. Náš tím pracuje na poskytovaní ďalších informácií. www.parfemplus.sk Zasadania Cookie
tv_UICR Tento súbor cookie ešte nedostal popis. Náš tím pracuje na poskytovaní ďalších informácií. .tremorhub.com mesiac Cookie
tvid Tento súbor cookie ešte nedostal popis. Náš tím pracuje na poskytovaní ďalších informácií. .tremorhub.com rok Cookie
This cookie table has been created and updated by the CookieFirst consent management platform.